In het scoutingduin van Beverwijk, gelegen tussen de Zeestraat naar Wijk aan Zee, de begraafplaats Duinrust en het Tata-steel terrein, zijn ooit 6 scoutinggroepen actief geweest. Twee daarvan zijn in de loop van de tijd opgeheven, maar de overgebleven 4 groepen zijn nog elke zaterdag actief. Een daarvan is een waterwerkgroep en valt, mede daarom, buiten de SSB.

De groepen hebben hier al een lange geschiedenis, al tijdens de tweede wereldoorlog waren ze al actief. De aanwezigheid in het Scoutingduin berust nog op een overeenkomst met de Familie Boreel, die toestond dat Scouting op dit stuk van hun gebied (Westerhout) gebruik maakte. Tegenwoordig is de Gemeente Beverwijk eigenaar van de grond.

Op 12 maart 2005 krijgen de groepen bezoek van een delegatie o.l.v. de toenmalige burgemeester Weterings. Die komt vertellen dat er in het scoutingterrein grote veranderingen op til zijn. Er komt namelijk een Westelijke Randweg langs en door het terrein. Ook komt er ter compensatie een Groen en Waterplan, waardoor het terrein in een parkachtige omgeving omgeving zal worden veranderd. Ook zal er een scoutinggebouw verplaatst moeten worden. Ook wil de Gemeente voor overleg een aanspreekpunt.

Op 2 april 2005 vindt het eerste overleg tussen de drie scoutinggroepen plaats. Besloten wordt om Stichting Scouting Beverwijk (SSB) op te richten die de meisjesgroep Wiawaha (waarvan het gebouw weg moet), de jongensgroep Die Wijcker Duinjaghers (DWD) en de gemengde groep Admiraal van Kinsbergen (AvK) zal vertegenwoordigen. Alle drie de groepen willen op den duur nieuwbouw wegens veroudering van hun huidige onderkomens, maar de Wiawaha groep heeft de eerste prioriteit.

27 april 2009 - Is er een inspraakavond in het Kennemer Theater te Beverwijk.

7 mei 2009 - sturen wij aan B&W een brief met inspraakpunten. Maar dan valt er een lange stilte, ook op onze bezwaarschriften. Pas veel later blijkt dat wij de uitnodiging voor een hoorzitting niet hebben ontvangen en dat daarmee de termijn voor inspraak al lang verstreken is! De aanlegvergunning wordt dan ook op 12 januari 2010 afgegeven. N.a.v. een oproep aan de politieke partijen (Gemeenteraad), vindt er een overleg met vertegenwoordigers plaats waarbij ook de wethouder Mw. Dorenbos-de Hen (PvdA) aanwezig is. Met als uitkomst dat de SSB een maximaal budget van een ton krijgen toegewezen, met als eis dat wij ook een ton weten te vinden (lening!) Ook moet er een tweede gebruiker van het gebouw worden gevonden, die al heel snel een naschoolse opvang blijkt te zijn.

Uit de nalatenschap van het erelid van de Wiawaha-groep, Mw. Luiting (Courage), komt er &eur; 50.000,00 ter beschikking en ook de sponsoring loopt boven verwachting: dus de SSB durft het aan om bouwplannen te gaan maken. Heel wat opties passeren de revue: Buko-units, een complete school uit de Broekpolder, enz. Totdat blijkt dat we aan het bouwbesluit moeten gaan voldoen en daarmee is nieuwbouw de enige overgebleven optie! We zijn zo goed als rond met een aannemer als er voor de tweede keer brand uitbreekt bij de DWD en het gebouw niet meer te redden is. Intrekken bij de Wiawaha groep is al gauw duidelijk. Wel moet het gebouw daardoor vergroot worden! De Publiciteit die de brand veroorzaakt maakt heel wat sponsoren actief. Van hele kleine particulieren tot hele grote bedrijven. Een ervan is Buko, die een voordelige aanbieding heeft, waardoor het mogelijk wordt het vergrote gebouw inderdaad te verwezenlijken.

In het voorjaar van 2012 wordt het nieuwe gebouw casco neergezet, waarna er veel eigen werk wordt verzet om het gebouw gebruiksklaar te maken.

Uiteindelijk wordt het nieuwe gebouw op zaterdag 8 september 2012 feestelijk geopend door wethouder Erol van Beverwijk door de naam van het gebouw te onthullen: Uitwijck