In het scoutingduin van Beverwijk, gelegen tussen de Zeestraat naar Wijk aan Zee, de begraafplaats Duinrust en het Tata-steel terrein, zijn ooit 6 scoutinggroepen actief geweest. Twee daarvan zijn in de loop van de tijd opgeheven, maar de overgebleven 4 groepen zijn nog elke zaterdag actief.

De groepen Wiawaha, Die Wijcker Duinjaghers en Admiraal van Kinsbergen hebben alle 3 een lange geschiedenis ; al tijdens de tweede wereldoorlog waren ze actief. De aanwezigheid van Scouting in het duin berust nog op een overeenkomst met de Familie Boreel, die toestond dat Scouting van hun gebied (Westerhout) gebruik maakte. Tegenwoordig is Gemeente Beverwijk eigenaar van de grond.

Op 12 maart 2005 krijgen deze 3 groepen bezoek van een delegatie o.l.v. de toenmalige burgemeester. We kregen te horen dat er in het duin gebied grote veranderingen op til zijn. Er komt namelijk een Westelijke Randweg langs het terrein en de gemeente wil van het resterende terrein een park maken. Het Groen en Waterplan is geboren en dit betekend voor Scouting dat het gebied ingrijpend wordt veranderd en dat het gebouw van de Wiawaha moet verdwijnen.

De Gemeente wil tevens graag 1 aanspreekpunt voor de komende veranderingen en Op 2 april 2005 vindt het eerste overleg tussen de drie scoutinggroepen plaats. Besloten wordt om Stichting Scouting Beverwijk (SSB) op te richten die de meisjesgroep Wiawaha, de jongensgroep Die Wijcker Duinjaghers (DWD) en de gemengde groep Admiraal van Kinsbergen (AvK) zal vertegenwoordigen. Alle drie de groepen willen op den duur nieuwbouw wegens veroudering van hun huidige onderkomens, maar omdat het Wiawaha gebouw moet verdwijnen gaat de SSB zich eerst bezig houden met het regelen van een nieuw onderkomen voor die groep.

N.a.v. een oproep aan de politieke partijen (Gemeenteraad), vindt er overleg met onze vertegenwoordigers plaats waarbij ook de wethouder aanwezig is. De uitkomst is dat SSB een maximaal budget van een ton krijgt toegewezen, met als eis dat wij zelf ook minstens een ton bij elkaar brengen (spaargeld, sponsoring, acties, etc.) om daarmee de bouw te realiseren van een nieuw clubgebouw voor Wiawaha Om de exploitatie van zo'n nieuw gebouw te kunnen bekostigen realiseerden we ons dat we een medegebruiker voor het gebouw moesten zien te vinden. Gelukkig konden we dit al snel invullen met het verhuren aan een buitenschoolse opvang op doordeweekse dagen (Gebruikt Scouting het gebouw toch niet).

Uit de nalatenschap van het erelid van de Wiawaha-groep, Mw. Luiting (Courage), komt er een groot bedrag ter beschikking en ook andere sponsor activiteiten lopen boven verwachting. De SSB durft het daarom wel aan om bouwplannen te gaan maken. Heel wat opties passeren de revue: Gebruikte bouwketen, een school uit de Broekpolder, enz. totdat blijkt dat we volledig aan het geldende bouwbesluit moeten voldoen en daarmee is nieuwbouw de enige overgebleven optie! 

We zijn zo goed als rond met een aannemer als er voor de tweede keer brand uitbreekt bij de DWD en dat gebouw niet meer te redden is. Het nieuwe pand voor Wiawaha uitbreiden met extra speelruimten om DWD in te kunnen onderbrengen is onze beste mogelijkheid om ook de DWD te helpen, 
maar dit betekend ook dat er weer extra geld nodig is om deze uitbreding te kunnen financieren.

De publiciteit die de brand veroorzaakt, maakt echter heel wat extra sponsoren actief. Van hele kleine particulieren tot grote bedrijven. Een ervan is Buko, die voor ons een mooie aanbieding heeft en samen met een bescheiden hypotheek hadden we net genoeg geld om een vergroot gebouw te kunnen laten bouwen.

In het voorjaar van 2012 wordt het nieuwe gebouw casco neergezet, waarna met heel veel uren van vrijwilligers, het gebouw gebruiksklaar wordt gemaakt. Uiteindelijk wordt het nieuwe gebouw op zaterdag 8 september 2012 feestelijk geopend. De naam van ons nieuwe gebouw is bedacht middels een prijsvraag onder de leden en is geworden: Uitwijck.