De inhoud van www.scouting-beverwijk.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stichting Scouting Beverwijk (verder te noemen SSB) tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de SSB expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

De SSB garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de SSB hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder Regio NHM, Scouting Nederland en eventuele links naar andere Scoutinggroepen, betekent dit niet dat de SSB de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De SSB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door de SSB niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website www.scouting-beverwijk.nl wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de websites van de SSB.

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SSB is het niet toegestaan links naar sites van de SSB aan te bieden met uitzondering van andere Scoutinggroepen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De SSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de SSB op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot 

  1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  2. De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de SSB of aan u wordt gezonden
  4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  5. Misbruik van deze internetsite
  6. Verlies van gegevens
  7. Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
  8. Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van de SSB.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De SSB behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van de SSB merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©SSB en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met ons op via onderstaande knop.

Cookies

De SSB is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De SSB maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Neem contact met ons op